V souvislosti s potvrzenou osobní účastí hlavy státu jsou na místě bezpečnostní opatření. Týkají se i kladení věnců a jiných květinových darů. „Všechny musí být shromážděny u muzea v Ležákách před 8. hodinou. Poté již nebude možné květinové dary do areálu vnášet a bude je možné položit individuálně až po skončení pietního aktu. Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů," oznámili zástupci Památníku Ležáky na sociálních sítích.

close Památník Ležáky přinesl informaci o časovém omezení květinových darů. info Zdroj: Památník Ležáky zoom_in Památník Ležáky přinesl informaci o časovém omezení květinových darů.

Osobní účast prezidenta republiky na pietním aktu připomínajícím vyhlazení kamenické osady Ležáky byla v minulosti spíše výjimkou. Největším rekordmanem byl Václav Klaus, který se tam ukázal v letech 2005, 2010 a naposledy 2012 u příležitosti 70. výročí vypálení obce.

Václav Havel zavítal do Ležáků v roce 1992, jeho předchůdce Gustáv Husák si za dobu svého čtrnáctiletého prezidentování cestu do Památníku nenašel. Jeho předchůdci Ludvík Svoboda, Antonín Novotný, Antonín Zápotocký a Edvard Beneš přijeli alespoň jednou. Hlavy bývalého československého státu se do Ležáků příliš nehrnuly, protože středem jejich zájmu byly více viditelné a propagované Lidice. (Podrobně jsme psali ZDE)

Pietní akt k 82. výročí vyhlazení osady Ležáky se uskuteční v neděli 23. června od 10:00 hodin na pietním území u pomníku "Kniha obětí". Kladení květinových darů bude předcházet mše svatá u muzea.

PROGRAM:

08:15–09:00 Mše u muzea, celebruje generální vikář Mons. Jan Paseka

09:00–09:15 Tisková konference u muzea

09:00–09:50 Příjezd hostů na parkoviště, snídaně v restauraci pro zvané hosty

09:15–09:35 Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu

09:35–09:55 Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

10:00–10:50 Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“

10:50–10:52 Státní hymna České republiky

10:53–11:00 Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků

11:00–11:05 Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice

11:05–11:10 Modlitba generálního vikáře Mons. Jana Paseky za oběti ležácké tragédie

11:10–11:15 Vystoupení pěveckého sboru ZVONEČEK ZUŠ Slatiňany

11:15–11:20 Zapálení Ohně (bez)naděje

11:20–11:25 Poděkování ředitele Památníku Lidice a rozloučení

11:25–11:30 Seskok příslušníků 43. výsadkového pluku do prostoru pietního území

Další důležité informace:

Vstupné: vstup do výstavních prostor muzea je po celý den pro návštěvníky zdarma; bezbariérový přístup

Parkování: na provizorním parkovišti u vjezdu do NKP Ležáky

Znáte dobře tragický osud ležáckých obyvatel? Ověřte si to v kvízu ZDE