„Návrhy pro Pardubický kraj připravuje Muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku, které je součástí Národního muzea v přírodě. Jeho pracovnice spolupracují s etnografy v kraji a mají perfektní přehled jak o lidových výrobcích, tak o tom, jak se udržují, případně probouzejí v našem kraji různé tradiční zvyky, na které se časem pozapomnělo,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

close Pravidelné konání obchůzek mělo v Jeníkově v letech 1997-2016 pauzu, ale potom byl dávný zvyk obnoven. info Zdroj: Muzeum v přírodě Vysočina zoom_in Pravidelné konání obchůzek mělo v Jeníkově v letech 1997-2016 pauzu, ale potom byl dávný zvyk obnoven.

Pravidelné konání obchůzek mělo v Jeníkově v letech 1997-2016 pauzu, proto nebylo zařazeno do společného zápisu nemateriálních statků tradiční lidové kultury z Hlinecka dříve.

„Tenkrát se nenašel ten správný organizační duch, který by lidi dal dohromady. Ale vzhledem k tomu, že jsou obyvatelé Jeníkova úzce propojeni příbuzenskými vazbami s dalšími tradičními obcemi a někteří se účastnili masopustů ve Vortové, Studnicích či Blatně, rozhodli se opět obchůzky obnovit i doma. A tak se od roku 2016 masopust do Jeníkova zase vrátil,“ popisuje Ilona Vojancová.

close Pravidelné konání obchůzek mělo v Jeníkově v letech 1997-2016 pauzu, ale potom byl dávný zvyk obnoven. info Zdroj: Muzeum v přírodě Vysočina zoom_in Každá maska má svou roli. Toto jsou turci.

Masky nyní doprovází dechová hudba Mrákotínka a průběh obchůzky je totožný s těmi dalšími v sousedních obcích. Ráno požádají masky ústy strakatého o povolení k obchůzce představitele obce. Poté obcházejí dům po domu, kde je pro ně přichystáno pohoštění. Čtveřice turků tančí před domem kolečko. Závěr obchůzky se odehrává v sále kulturního domu, kde je obřadně poražena maska kobyly. Po jejím oživení se koná zábava, která většinou skončí o půlnoci.

/Zeditovaná tisková zpráva/

Tradiční masopustní průvod můžete potkat ve vesnicích Hamry u Hlinska, Studnice a Vortová. Navštívit však můžete obchůzku v Hlinsku, místní částí Blatno nebo v Jeníkově, Stanu či Vítanově.

Vesnické masopustní obchůzky a s nimi spojené masky na Hlinecku byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO