Travních pozemků má načešické sdružení firem hospodařící na rozloze přibližně 800 hektarů, což je obrovská plocha k hledání novorozených srnčat. "Založil jsem facebookovou stránku a vyzval lidi, aby se do iniciativy zapojili. Letos to bylo poprvé, příště nechám vytisknout i letáčky a případně oslovím chrudimskou zemědělskou školu a další případné pomocníky," říká Petr Reil.

Výzva měla hned z počátku úspěch, v jednu chvíli se zapojila i více než stovka lidí. "Nakonec se ale počet ustálil na asi třicet účastníků. Dokonce přijeli manželé až z Prahy," dodává s velkým poděkováním všem zapojeným dobrovolníkům.

Začátek hledání možná každému nevyhovoval, šlo o časnou ranní hodinu, ale je třeba se řídit plánovanou dobou senoseče. To znamená, že sraz u travního porostu byl o půl páté ráno a hledání srnčat trvalo zhruba do sedmi hodin. Potom už většina účastníků odjížděla do práce a sekačky se mohly pustit do díla.

Největším pomocníkem hledačů byl dron, který je schopen srnčata s přesností najít. "Bez něho bychom nedokázali tolik mláďat nalézt. Celkem jsme jich zachránili 148, dalších deset bohužel při senosečích zahynulo," sděluje skóre Petr Reil.

Výprava byla vždy vybavená gumovými rukavicemi a bedýnkami, protože na mláděti nesmí ulpět lidský pach. Matka by ho už zpátky nepřijala. Úkolem nálezce je srnče uchopit do otýpky trávy, vložit ho do přepravky a odnést do bezpečí. Vyděšené srny většinou pozorovaly záchranu potomků zpovzdálí. Stávalo se, že některá šla lidem dokonce naproti a ve strachu se ozývala pískáním a bekáním.

Petr Reil vyrůstal v rodině myslivců a k přírodě, zejména zvířatům, má silný vztah od dětství. Váží si toho, že vedení ekofarmy záchranu srnčat vzalo s pochopením na vědomí a senoseči tak mohl průzkum území předcházet. Spolupráce nastala i s místními myslivci. "Oni používají plašiče, ale ty jsou podle mého názoru spíše neúčinné a pořizovat je znamená zbytečné vyhazování peněz. Myslím, že by stálo za to uspořádat veřejnou sbírku a zakoupit dron, který je velkým pomocníkem při hledání srnčat," míní Reil.

Mláďata se při jakémkoliv vyrušení v trávě přikrčí a není snadné je objevit. Aktivisté se pro jejich záchranu vzdali pohodlí a brodili se ve vysoké mokré trávě, která jim sahala až k ramenům. Jak se všichni shodují, stálo to za to.

Pokud došlo k tomu, že srnče uhynulo následkem sečení, ponechte jeho tělíčko na louce. Když matka srna najde mrtvé mládě, pochopí, že mu nelze pomoci a na louku se už nevrací. Jestliže však mrtvé srnče z louky odstraníte, srna se bude ještě několik dní na louku navracet a své mládě nešťastně hledat.

V případě že po louce běhá zesláblé a pískající srnče, došlo pravděpodobně k tomu, že srnče bylo poznamenáno vaším pachem a matka se k němu nechce přiblížit, anebo byla dokonce sama zraněna. V takovém případě je nutno kontaktovat nejbližší záchrannou stanici zvířat. (Zdroj: www.stopsecenisrncat.cz)