Každý, kdo nemá trvalý pobyt v Hlinsku, ale ubytuje se v některém místním ubytovacím zařízení, bude muset hradit poplatek z pobytu. Ten pak poskytovatel pobytu uhradí městu.

Bližší informace naleznete na webu města.

Poskytovatel pobytu je navíc povinen vést za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, evidenční knihu, a to v listinné nebo elektronické podobě. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které pobyt poskytuje.

Příjmy plynoucí z poplatků z pobytu jdou přímo danému městu a slouží k podpoře cestovního ruchu, propagaci města a jeho kulturních akcí. (dv)