Akce s významnými osobnostmi jsou ve Dvakačovicích tradicí, že?

Ano, myslím, že to si představí řada lidí z okolí ve spojitosti s evangelickým sborem ve Dvakačovicích. Tuto tradici založil již v hluboké totalitě náš farář Adrian Mikolášek, tehdy ještě se světelnými obrazy, a znovuobnovil ji můj předchůdce Dušan Ehmig. Snažíme se být otevření a být přínosem pro celé okolí a myslíme si, že toto je jeden z úžasných formátů setkávání napříč společností v regionu, napříč církvemi, nevěřícími. Ale máme i další formy otevřených setkávání - Klub žen, Pojďme zkusit číst Bibli, Dětské bohoslužby a akce pro děti, jen tento rok jsme pořádali 10 koncertů.

Čím se odlišuje Vaše sobotní akce od těch ostatních - jsme v čase konání řady adventních setkání?

Musím říci, že mi to připadá skvělé, jak se lidé sdružují a pobývají spolu. My nepořádáme klasický adventní trh, ale Dobrotrh a poprvé ho pořádáme také společně s obcí Dvakačovice. Chceme získat prostředky na Dětskou vánoční slavnost a práci s dětmi, zároveň chceme přispět na opravu zvonu na místní katolické kapličce. Pro účastníky budou připraveny dobroty jako ovoce na špejli máčené v čokoládě, chleba se škvarky, svařené víno, punč, grog, nealkoholické teplé nápoje. Budou tam i speciální vánoční hrníčky, krásné aranžované svícny a další rukodělné výrobky vhodné jako dárky nebo jen tak pro radost Nezapomněli jsme ani na Poštu Ježíškovi, jesličky a živé ovce.

Česko zpívá koledy 2023 v Pardubicích
Celé Česko zpívalo koledy. Zapojili se i pěvci z Chrudimska

Co je hlavním bodem?

Hlavní bod programu celého odpoledne je Beseda s Děpoldem hrabětem Czerninem, který doufáme, přijede i se svou dcerkou a s paní. Pro tak malou vesnici a poměrně malý evangelický sbor jako představují Dvakačovice, ale myslím, že i pro větší okolí, je návštěva tak výjimečné osobnosti opravdu něco obzvlášť mimořádného! Tématem bude Advent a české Vánoce. Hrabě Czernin je úžasně šarmantní vypravěč i zpěvák. Všichni účastníci, děti i dospělí budou mít jedinečnou možnost položit mu své otázky nebo se s ním krátce pozdravit. Doufám, že si společně zazpíváme - koledy známe všichni. A když se rozezpívá celý kostel, je to paráda! Je to síla pospolitosti. Síla dobré vůle!

Dobrotrh 2023Dobrotrh 2023Zdroj: Fara ve Dvakačovicích

Jak vnímáte dobrou vůli při své službě a třeba teď při adventních a vánočních přípravách?

Jako úžasný zázrak, za který jsem moc vděčná. Když jsem se před rokem rozhodovala, zda přijmu povolání za farářku evangelického sboru ve Dvakačovicích, trvalo mi rozhodování dlouho, přecházela jsem z manažerských pozic v byznysu, mám rodinu. Dneska mohu říct dva závěry: že mám úžasnou rodinu a tým nejbližších lidí ve sboru - staršovstvo a další dobrovolnice a dobrovolníky, kteří jsou velice aktivní. Zároveň cítím a využívám podporu celého sboru a okolí. Bez nich by to nefungovalo, ani nebylo. A druhý, že mě tato práce naplňuje radostí a setkávám se jen s dobrými reakcemi.

Ilustrační foto
ANKETA: Rozhodněte, jaký vánoční strom v Pardubickém kraji je nejkrásnější

Jaké byly přípravy?

Když jsme teď začali připravovat advent, dobrotrh a celou tu akci, nikdo mě neodmítl, jde to samo jako po másle - všichni pracují dobrovolnicky, věnují ohromné úsilí a mnoho volného času. Jsou to lidé ze sboru, z obce, i ze vzdáleného okolí. Lidé jsou připraveni pomoci „dobré věci“. Dokonce se mi sami nabídli lidé, které jsem ani nežádala. Naše společnost je v tom úžasná!

Co byste chtěla závěrem vzkázat?

Sobotní Dobrotrh je akce lidí dobré vůle a moc bych si přála, aby byla korunována vysokou návštěvností neb vím, že bude mimořádná. A věřím, že všichni budou odcházet povzneseni, naplnění radostí někde uvnitř ve svých srdcích a ten pocit v nich zůstane nejen do Vánoc, ale dál do všedních dnů.