Pamětníci vědí, že budova školy vždycky nesloužila budoucím kuchařům, číšníkům nebo cukrářům. Dříve to byla zemědělská škola a zahrada za ní sloužila jako vzdělávací institut pro její studenty. Pozemek s obřími skleníky desítky let pustl a pokrývaly ho náletové dřeviny a plevel. Nyní se sem zahradníci vrátí.

„Když jsme toto místo poprvé spatřili, hned nás napadla komunitní zahrada. V Chrudimi žádná není, a přitom je to trend v mnoha českých městech,“ uvádí Marek Točoň, jeden ze tří zakladatelů dobrovolnické komunity Zahrada ve městě, která vznikla pod hlavičkou spolku Perspektivní Chrudimsko.

Část plochy patří městu Chrudim, které ji dobrovolníkům ochotně pronajalo. Druhý pozemek je v majetku Pardubického kraje a ani jeho představitelé neměli proti vzniku komunitní zahrady námitky. Při pohledu na zrezivělé skleníky, nálety a hromady suti je zřejmé, že před partou nadšenců stojí velký kus práce. „A to už tady pracujeme déle než rok ve volných chvílích. Naštěstí se k nám připojují další dobrovolníci a my vítáme každého, kdo chce přiložit ruku k dílu,“ zdůrazňuje Marek Točoň.

Nepřicházejí jen mladí lidé. Také lidé v důchodovém věku mají o komunitní zahradu zájem. „Myslím, že je to skvělý nápad. Zahrada je jen kousek od sídlišť Leguma a Rozhledna, dá se sem dojet i městskou dopravou,“ míní Jaroslava Medunová, předsedkyně chrudimské organizace spolku Senioři České republiky.

Je vidět, že za poslední rok odvedli dobrovolníci na zahradní parcele obrovské množství práce. Už nyní tam rostou a velmi prospívají dýně, na záhoncích jsou okurky, rajčata a další zelenina. Mladé stromky jsou obsypány rakytníkem, vinná réva už vydává první hrozny. Další záhonky čekají na zájemce, kteří sní o pěstování vlastní zeleniny nebo ovoce.

Nejvíc práce bude s obnovou velkých skleníků, z nichž zbyly jen vysklené konstrukce trpící rzí. Úkolem dobrovolníků je nyní ji odstranit a nejen to – pryč musí i starý tmel a barvy. Potom teprve může následovat ochranný nátěr kovových dílů.

Uvnitř skleníků jsou nálety v podobě vzrostlých stromů, které bude třeba pokácet. Skleníky byly v minulosti vytápěné, ještě nyní v nich je poměrně zachovalé potrubí, které ústí do kotelny ve sklepě přilehlé stavby. Uvést takové kolosy do provozuschopného stavu si vyžádá nejen spoustu brigádnických hodin, ale i peněz. Každopádně to u všech možné nebude. „Určitě chceme ale jeden skleník zachovat v originálním stavu, aby měli návštěvníci možnost vidět, jak byli naši předci vynalézaví,“ dodává Marek Točoň.

Komunitní zahrada má v budoucnosti sloužit jako místo, které utužuje sociální vazby a podporuje občanskou sounáležitost. Budou se tam pořádat různé workshopy, které prohloubí znalosti o zahradničení nebo využití léčivých rostlin. V plánech komunity Zahrada ve městě je i podpora řemeslné činnosti s podporou tradic, a to zejména vánočních a velikonočních. Důležitou součástí projektu je zahradní terapie, která využívá různých terapeutických metod a je určena pro všechny věkové generace.

Vznik komunitní zahrady umožní setkávání obyvatel a smysluplné trávení volného času. Zároveň dojde k oživení a zlepšení veřejného prostoru, který byl léta nevyužitý. Členové komunity chtějí realizací projektu docílit mezigeneračního setkávání obyvatel, ke kterému ve veřejném životě již prakticky nedochází. Cílem je také znovuobnovení vztahu člověka s jeho životním prostředím. Vlivem lidských aktivit dohází k úbytku biodiverzity a krajina se stává pro mnoho rostlin i živočichů neobyvatelnou.

Díky podpoře biodiverzity se lidé mohou dostat do přímého kontaktu s rostlinami a živočichy a pochopit jejich roli a význam pro člověka. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout nejen přednáškami a vzděláváním, ale i přímou interakcí návštěvníků s přírodou prostřednictvím instalace budek několika typů.

Všechno bude stát spoustu peněz. Existují už dary od firem nebo soukromých dárců, ale dobrovolníci chtějí oslovit i město Chrudim a Pardubický kraj se žádostí o dotaci.

Zájemci o první vyvýšené záhonky už se mohou hlásit na emailové adrese info@zahradavemeste.cz, totéž platí pro případné podporovatele. Počet vyvýšených záhonků je v současné době omezený. Dobrovolníci je budou navyšovat podle poptávky, ale i dostupných prostředků. V této chvíli jsou vítáni hlavně ti, kteří pomohou s údržbou zeleně, hrabáním sena, odstraněním větví a dalšími pracemi. Členství ve spolku bude z pravidla trvat rok, dosud není známa částka, kterou zájemci zaplatí. Z těchto peněz se budou hradit nákupy nářadí, energie nebo semena rostlin. O konkrétní výši se teprve jedná, ale už nyní je jasné, že senioři a maminky samoživitelky budou nějakým způsobem zvýhodněni.