Praktický lékař Miladu ihned poslal k vyšetření nádoru, který už tehdy dosahoval velikosti mužské pěsti v oblasti levé lopatky a který se každým dnem zvětšoval. „Dá se říct, že rostl asi šest měsíců, než maminka šla k lékaři,“ vzpomíná její dcera Jana.

Nově vzniklého znaménka si Milada všimla už ale 20 let předtím. Žádné problémy nedělalo, tak neměla důvod ho řešit. Po letech se však začalo pozvolna měnit a rozrůstat a v posledních čtyřech měsících před návštěvou lékaře šlo již o velmi rychlé změny.

Počty
* Maligní melanom je zodpovědný až za 73 % úmrtí na kožní nádory. 
* Nejčastěji se vyskytuje u žen do 39 let, muži nemocí trpí spíše od 40 let výše.
* Asi 30–50 % melanomů vznikne z pigmentového znaménka.
*  Česku onemocní přibližně 1600 lidí ročně, z toho více než 300 pacientů nemoci podlehne.
* Nadměrné slunění a vystavování kůže UV záření způsobuje až 80 % všech melanomů.

„Znaménko ji nijak nebolelo, pouze si všímala, že občas krvácí. Jenže měla strach jít k lékaři na vyšetření, co by jí na to řekl, takže návštěvu stále odkládala, přestože jsme jí stále opakovali, že tam má jít. Jenže mamka nechtěla slyšet hrozivou pravdu, o které podvědomě asi stejně věděla,“ vypráví Jana. „Možná by bylo všechno jinak, kdyby řešila problém včas.“

V den vyšetření byl na lopatce patrný nádor o velikosti asi 20 x 15 cm, červeno-modro-žlutý, místy s vřídky a krvácením. Když lékaři provedli biopsii, byl Miladě potvrzen maligní melanom. „Další vyšetření prokázalo u maminky také rozsáhlé metastázy a zvětšené lymfatické uzliny,“ doplňuje dcera.

Miladě lékaři museli okamžitě celý nádor vyříznout a odstranili také metastázy. Současně jí byly také odstraněny uzliny z levé podpažní jamky.

„Následně byla mamka předána do péče onkologům, kteří zahájili biologickou léčbu, na kterou zpočátku velmi dobře reagovala, z čehož jsme měli velkou radost. Nicméně ani ne po půl roce od první návštěvy lékaře maminka bohužel zemřela. Mrzí mě, že jsme ji nedonutili jít k lékaři dřív,“ uzavírá Jana.

Názor odborníka

MUDr. Lucie Rajská, Ph.D. (Klinika preventivní dermatologie):

Protože maligní melanom primárně postihuje kůži, je velmi dobře přístupný vyšetření. Je tedy velkou výhodou jeho včasná detekce a bezodkladné zahájení léčby. Ke vzniku tohoto onemocnění přispívá, kromě genetických dispozic nebo poruch imunity v důsledku jiného onemocnění, především expozice UV záření bez dostatečné ochrany proti němu. Melanom je typický svoji časnou tvorbou metastáz. Zároveň je nádorem s nejvyšší mortalitou.

Toto onemocnění v posledních letech vykazuje nejrychleji rostoucí incidenci, což samozřejmě může být způsobeno množstvím preventivních akcí upozorňujících na tuto problematiku a nabádajících populaci k samovyšetření kůže, které vede ke včasné návštěvě specialisty v případě detekce podezřelého névu. Rozdíly v anatomické lokalizaci melanomu mezi ženami a muži nadále přetrvávají.

U mužů je nejčastější lokalizací trup, zejména proximální části zad, u žen se melanom vyskytuje nejčastěji v oblasti dolních končetin, nejčastěji na bércích. Není výjimkou, že se melanom objevuje i u mladších jedinců (dětí/dospívajících). Důležité je tedy dodržování pravidelných preventivních kontrol pigmentových névů, alespoň jednou ročně.

Informace o nemoci

· Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže.
· Zhoubný kožní nádor většinou zpočátku vypadá jako nenápadná skvrnka, později ale může růst hlouběji a vytvářet metastázy v jiných orgánech.
· Melanom kůže je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk.
· Počet případů rakoviny kůže neustále přibývá zejména kvůli nadměrnému slunění.
· Riziko je to zejména pro lidi se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih.
· Nebezpečné je i pro lidi, kteří se v průběhu dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci.
· Rozpoznat příznaky melanomu pomáhá tzv. ABCDE test: A = asymetrie (Asymmetry), B = nejasné ohraničení (Border), C = různé barvy znaménka (Colour), D = velký průměr (Diameter), E = zvětšování, vystoupnutí či svědění znaménka (Evolution).

Tipy pro zdraví

Jedním z opatření boje proti koronaviru je dodržování správné hygieny a postupu při dezinfekci. Pokud ale nesdílíte domácnost s nakaženým člověkem, není podle lékařů nutné snažit se ve svých domovech o nemocniční čistotu. Vedle běžného mytí rukou mýdlem doporučují praktici i další hygienické finty, které snižují riziko nákazy.

„Pokud se pohybujeme v prostoru s více lidmi, například v MHD, je dobré si po příchodu domů kromě rukou umýt i obličej, popřípadě vlasy. Pomáhá také si převléct svrchní oblečení,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Opatrně by lidé měli nakládat i s rouškou, jejíž povrch může být infikovaný – správné je se jí nedotýkat z vnější strany. „Nesmíme zapomínat na hygienu při cestě z toalety, virus se přenáší i stolicí, a pokud si dobře neumyjeme ruce, můžeme sebe či své okolí infikovat,“ dodává lékař.

Velmi důležité je pravidelné větrání, které vzduch pomáhá zbavit nečistot a mikroorganismů. Pozornost je dobré věnovat předmětům, kterých se dotýkáme nejvíce, jako jsou klíče, mobil nebo notebook, a občas je vydezinfikovat také. V době koronaviru ale podle praktiků není třeba trpět přehnanými obavami a úplně se zavírat před světem z obavy před virem. „Lidé by se měli občas projít a načerpat trochu sluníčka. Sluneční svit pomáhá tvorbě vitaminu D, který je klíčový pro naši imunitu,“ dodává MUDr. Mucha.