Podle senátu se jedenatřicetiletý podnikatel dopustil trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku. Soud Trpkošovi uložil také peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Pokud tuto částku neuhradí ve stanoveném termínu, čeká ho náhradní trest – dvouměsíční vězení. Rozsudek není pravomocný. Trpkoš se na místě odvolal, státní zástupkyně Eva Jirásková si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Podle verdiktu soudu Dušan Trpkoš v období od ledna do října 2004 jako vedoucí odbytu asfaltu obchodní společnosti Tonamo Pardubice v rozporu s pracovní smlouvou neoprávněně využil informací, které byly předmětem obchodního tajemství firmy. Zvláště šlo o jména dodavatelů a odběratelů asfaltu, jejich zástupců, o výši výkupních a prodejních cen a podobně.

Tyto údaje Trpkoš využil při obchodování v obdobné obchodní společnosti Euro–bit Trade Chrudim. Konkurenční firmu obžalovaný pomohl založit své družce Marcele Hrudové a fakticky za tuto společnost i jednal. Firmě své družky opatřoval výhody a nabízel jí nižší ceny asfaltu na úkor svého zaměstnavatele, pardubické společnosti Tonamo.

Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Eva Jirásková, Trpkoš poté, co jako vedoucí obchodu Tonamo nakoupil od dodavatelů asfalt pro firmu, kde byl zaměstnán, tento výrobek buď prodal přímo nebo zprostředkovaně společnosti své družky. Ta pak prodala asfalt konečnému odběrateli. Přitom tyto obchody mohl uskutečnit za Tonamo. „Tímto způsobem v uvedeném období uzavřel obchody za nejméně 166 milionů korun. V konkurenční firmě Euro–bit Trade Chrudim tak vytvořil celkový zisk ve výši nejméně 3,5 milionu korun,“ tvrdila státní zástupkyně.

Obžalovaný Trpkoš označil své trestní stíhání za vykonstruované. Jeho družka Marcela Hrudová využila svého práva a odmítla vypovídat.

Krajský soud uznal obžalovaného vinným ze žalovaných skutků. „Soud vycházel z rozhodnutí Nejvyššího soudu, které je publikováno ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Vycházel též z obdobných případů,“ uvedl při zdůvodňování vyneseného rozsudku předseda senátu Miloslav Ježek. Při stanovení podmínečného trestu soud přihlédl k tomu, že Trpkoš dosud nebyl soudně trestán.