Beran, většinový vlastník Profi Credit Czech, je podezřelý z rozsáhlých daňových úniků. Jeho společnost měla během let 2001 až 2007 okrást stát o 250 milionů korun.

„Naše jednotky obsadily podnikatelův dům na Podhůře,“ potvrdil mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Policisté střežili příjezdovou cestu a nepovolili novinářům přístup do blízkosti pozemku. Podnikatele Davida Berana podle informací Deníku nezadrželi. Dlouhodobě se totiž zdržuje v cizině i se svou přítelkyní, bývalou Miss ČR Terezií Dobrovolnou.

Rozsáhlé policejní manévry se odehrály také v Pardubicích, kde detektivové provedli domovní prohlídku v sídle společnosti na sídlišti Závodu míru. Tam sídlí Beranova firma, která se zabývá poskytováním neúčelových finančních půjček a úvěrů bez ručitele a podnikatelskými půjčkami. Blesková razie zaskočila zaměstnance i některé zákazníky. „Měl jsem zde sjednanou schůzku, ale nyní jsem zděšen. Vůbec nechápu, co se děje,“ řekl jeden z příchozích, jehož u dveří pobočky zastavila policejní páska.

„Po celé republice prohledáváme celkem osm míst. Účelem prohlídek je zajištění důkazních materiálů pro další vyšetřování,“ dodal Roman Skřepek.

(sejk, spa)

Prohlášení Davida Berana, akcionáře společnosti Proficredit a. s.

Dne 11. 2. 2009 vtrhli příslušníci specializovaného útvaru Policie ČR do společnosti Proficredit, dále do místa mého trvalého bydliště v Praze v Bílkově ulici a nemovitosti v Chrudimi, jejímž jsem vlastníkem. Důvodem této akce měly být prohlídky domovních prostor. V odůvodnění k domovní prohlídce, jak mi bylo policií telefonicky sděleno, je konstatováno, že v objektech by se mohly nacházet dokumenty související s trestnou činností údajného daňového úniku společnosti Proficredit. Přesto, že nejsem v představenstvu společnosti Proficredit, nejsem ani z ničeho obviněn a policie mě, ani zástupce společnosti Proficredit, v této záležitosti nikdy nekontaktovala, vylomila v objektu v Chrudimi dveře a ani nepočkala do příjezdu mého právního zástupce.

Společnost Proficredit poskytuje spotřebitelské úvěry. Všechny platby probíhají přes bankovní převody. Společnost Proficredit je řádně auditovaná významnou mezinárodní auditorskou společností z velké čtyřky a za dobu od roku 2001 zaplatila České republice na dani řádově stovky milionů korun. Kdyby o to policie požádala, všechny dokumenty, které by chtěla získat, by jí byly na vyžádání předány.

Otázkou je k čemu tato demonstrace síly vůči mé osobě a všem příbuzným včetně mé matky měla sloužit. Zárážející je především skutečnost, že se o takto podstatném právním postupu jeho adresát dozvídá nejprve od tisku a teprve poté od příslušného státního orgánu. Jsem přesvědčen, že pravdu mají některá média, která akci policie dala do souvislosti s obchodními spory, které vedu se svým bývalým obchodním partnerem. Přesto, že jsem nyní v zahraničí, spojil jsem se svými právními zástupci a daňovými poradci, aby i přes tento nepochopitelný postup policie s nimi spolupracovali, předali jim případně všechny potřebné podklady a informace. Toto prohlášení činím za sebe jako fyzickou osobu. Předpokládám, že společnost Proficredit se vyjádří samostatně.
Prohlášení Prokopa Beneše - právního zástupce p. Davida Berana

Prosím, vezměte na vědomí vyjádření, o které mne požádal pan Beran.

"V této fázi úředního postupu, podle informací, které jsou zatím dostupné, se mohu domnívat, že došlo k porušení trestního řádu. Nebyl proveden předchozí výslech toho, u koho se prohlídka konala, tedy pana Berana. O neodkladnou záležitost se zřejmě nemůže jednat, neboť policie nikdy předtím nepožádala pana Berana o součinnost. Uvedený postup vybočuje ze zásady přiměřenosti trestní represe, neboť existují jiné prostředky, jak důkazy pro šetření policie získat, přičemž takto zvolený postup je nepřiměřený. Chci poukázat na ustálený výklad zákona, že účelu trestního řízení nelze dosahovat za cenu porušení procesních předpisů, s čímž souvisí i zásada zdrženlivosti (přiměřenosti), v souladu s níž ani do práv osob důvodně podezřelých by nemělo být zasahováno více, než je nezbytně nutné. Pan Beran navíc není členem statutárního orgánu společnosti a není v této fázi známo nic o tom, že by byl podezřelý, a proto zásah do jeho obydlí, nelze považovat za přiměřený a zákonný."