Neměli například roušky a ještě se opíjeli na veřejném prostranství. Těm, kteří mají aspoň nějaké peníze, byla vyměřena pokuta, ostatní si vyslechli domluvu.