Poprosila strážníky, zda-li by mohla hlídka bezdomovce požádat o opuštění čekárny.

To se také stalo, po krátkém rozhovoru bezdomovec dobrovolně opustil autobusovou čekárnu a odešel neznámo kam.

(jt)