Pro ty, kteří se živí nepoctivě, má v případě dopadení policie poslední dobou hned dvě špatné zprávy. Kromě vězení totiž pachatelům hrozí i zabavení majetku, k němuž si trestnou činností dopomohli nebo dopomáhali.

„Jednou z priorit policie se už v minulém roce stalo kromě usvědčení pachatele také zajištění hmotných a nehmotných věcí, které s trestnou činností souvisejí. K tomu dochází zároveň s trestním řízením a jen v loňském roce se nám podařilo takto zajistit movité věci v hodnotě přibližně patnácti milionů
korun a nemovitosti v hodnotě přibližně třicet dva milionů korun,“ prohlásil náměstek ředitele skupiny kriminální policie a vyšetřování Jiří Karásek.

Policie jde zejména po výnosech ze samotné trestné činnosti, ale také po věcech, které jsou k páchání trestné činnosti určeny nebo jimi byla již spáchána.
V praxi to znamená, že pokud se například vydáváte za pojišťovacího agenta, který za svými oběťmi jezdí autem, zabavit vám policie může jednak vymámené peníze, automobil, jímž jste jezdil, ale i počítač, na kterém jste připravoval smlouvy.

„Ve většině takových případů se jedná o pachatele hospodářské kriminality – zejména podvodů. Výjimkou ale není ani obecná kriminalita, jako třeba překupnictví kradeného zboží. Společně s trestním řízením pak jde i finanční šetření, které mapuje majetkové poměry obviněného. Policisté v něm dokážou například vystopovat finanční toky na účtech či vlastnická práva k nemovitým a movitým věcem. Zajištěný majetek musí posoudit znalec a v případě, že soud rozhodne spolu s trestem o propadnutí majetku, pak se z jeho prodeje hradí nároky poškozených. Ocenění samotného majetku, které hradí policie, ale není také nijak levná záležitost. Například jediný posudek na účetnictví hospodaření podezřelé firmy stojí mezi padesáti až sty tisíci korun,“ vysvětlil Jiří Karásek.

Domy, auta, zbraně

Mezi případy, které policie takto řešila, se například řadí rozsáhlá trestná činnost organizované skupiny, jejíž příslušníci se vydávali za zástupce pojišťovny. Policie obvinila celkem osm lidí. Jako výsledek finančního šetření pak zajistila 13 bankovních účtů, 4 motorová vozidla, 3 nemovitosti a 2 střelné zbraně. To vše za asi 5 milionů korun. Mimo jiné byla zajištěna i nemovitost přítelkyně jednoho z obviněných, a to proto, že právě k jejímu zakoupení byly použity prostředky získané trestnou činností.

Další případ z minulosti je ještě rozsáhlejší. Skupina 34 pachatelů v letech 2007 – 2009 vylákala na základě nadhodnocených znaleckých posudků na různé nemovitosti po celé republice z bankovních ústavů celkem 112 milionů korun. Hodnota asi dvaceti objektů, které pak policie zajistila, byla stanovena na částku téměř 54 milionů korun.

Do skončení vyšetřování a soudního procesu se o zabavené věci stará Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Když to přeženeme a řekneme, že by například v zajištěném bytovém domě jednoho z obviněných žilo několik rodin v podnájmu, nestane se, že by přestala téct voda. Úřad má pro takové případy správce. Ten by se postaral o běžné fungování, které by v té chvíli obviněný například kvůli vazebnímu stíhání nemohl zajistit,“ vyjádřil se Karásek.
„Vystopování a prokázání spojitosti s trestnou činností u majetku je někdy běh na dlouhou trať. Často se ale také stane, že při důkladném finančním šetření je odhalena další trestná činnost. Využitím finančního šetření tak dokážeme nepoctivcům řádně znepříjemnit život nejen samotným trestem, ale i finančně,“ uzavřel Karásek.