Milan L. ze Zaječic, který se za doktora v nesnázích vydával, bude trestně stíhán. „Na základě článku zveřejněného následně v místním tisku a na webových stránkách města se na Městské policii přihlásili občané, kteří jmenovanému půjčili hotovost v částkách od 200 Kč až po desítky tisíc Kč. Dne 27. listopadu byla celá věc postoupena Policii České republiky, nadále je možné hlásit se na Městské policii nebo přímo na Obvodním oddělení Policie ČR v Chrudimi. K dnešnímu dni je evidováno celkem jedenatřicet oznámení. Děkujeme všem za spolupráci,“ vzkazuje oklamaným lidem tisková mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Milan L. se vydával za doktora Blažka několik let. Lidem bylo sympatického muže „v nesnázích líto, a tak mu ochotně půjčovali finanční prostředky z peněženky, ale i z bankomatu.

K odhalení falešného doktora Blažka došlo poté, co Milan L. ze Zaječic vylákal na ženě u obchodního střediska Kateřina v Chrudimi tisícikorunu. Poté, co mu ji důvěřivá paní svěřila, se rozhodla pochybnou "půjčku" oznámit městským strážníkům. "Museli jsme oslovit veřejnost, protože v případě tisícikorunové škody by se případ řešil pouze jako přestupek. Zveřejnili jsme v Chrudimském deníku výzvu a začali se nám hlásit lidé z celé republiky, kteří doktorovi Blažkovi dali peníze. Mnohdy to byly skutečně vysoké částky," informuje vrchní strážník Městské policie v Chrudimi Josef Kudrnka.