Od začátku roku uzavřeli pardubičtí celníci 11 kontrol po propuštění zboží, z nichž 10 ukončili s pozitivním výsledkem. Celková výše nedoplatků na cle přesáhla v letošním roce 1, 673 milionu korun.

Pardubičtí celníci prověřili více než padesát dovozů, vyžádali si a zkontrolovali stovku nákupních faktur. Zarazila je totiž nulová celní sazba za dovážené zboží, kterou firma uváděla do celních prohlášení.

"Po posouzení všech důkazních prostředků a charakterových vlastnosti výrobků došli k závěru, že údaje o sazebním zařazení zástupce obchodní společnosti uváděl do celních prohlášení chybně. Správně měla firma zaplatit za dovážené zboží 4,5 % sazby cla z ceny dováženého výrobku. Společnost své pochybení uznala a ve stanovené lhůtě zjištěný celní dluh uhradila," informovala Ludmila Říhová Zezulová z Celního úřadu pro Pardubický kraj.