„Občan z Moldávie kontrolorům nepředložil na vyzvání platné povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce. Pojali tak  podezření z výkonu nelegální práce na území České republiky,"  uvedl Václav Kánský, mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj.
Celníci prověřili také 28 slovenských občanů, šest mužů z Rumunska a dva muže z Bulharska. U nich hlídka nabyla podezření, že jejich zaměstnavatel nesplnil oznamovací povinnost ke krajské pobočce úřadu práce. Věc si tak převzal Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Pardubičtí celníci dosud provedli 98 kontrol se zaměřením na zaměstnávání cizinců. Z toho 53 jich bylo s pozitivním výsledkem.
Celkem zkontrolovali 166 cizinců z mimo unijních zemí, 24 z nich pracovalo v tuzemsku bez povolení. Dalších 126 cizích státních příslušníků bylo ze zemí EU, zaměstnavatelé 114 z nich nesplnili oznamovací povinnost ke krajské pobočce úřadu práce.