Poláci, kteří kontrolovali vozidlo Honda Civic s českou poznávací značkou, upozornili pasažéra, který má německou národnost a státní občanství Ruska a v Polsku požádáno o azyl, že nemůže vstoupit na území České republiky.

„V autě ještě byli český občan a další Rus s povoleným dlouhodobým pobytem u nás. Ti však nebrali na vědomí toto upozornění a pokračovali dále ke státní hranici v Náchodě. Tam se však zalekli celní hlídky, která kontrolovala projíždějící automobily. Auto otočili a vydali se ke státní hranici v Otovicích. Kousek za hranicí na ně již čekala hlídka cizinecké policie. Všichni muži byli zadrženi. Rus, který vstoupil na naše území nelegálně, bude v rámci řízení podle Dublinské dohody předán polským orgánům. Na toto předání bude čekat v záchytném zařízení pro cizince,“ popsala událost Iva Kormošová.

Policisté zahájili s Čechem a druhým Rusem úkony v trestním řízení: pro napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České republiky, organizování a umožnění nedovoleného pře〜kročení státní hranice. „Poté oba muže propustili na svobodu,“ dodala mluvčí východočeské cizinecké policie Iva Kormošová.

(hd)