Internetovým centrem zmíněných informací je adresa www.justice.cz. Odtud vedou přímé odkazy na celou řadu užitečných webových stránek. Ať je to již zmíněná aplikace infoSoud, odkud lze čerpat údaje o probíhajících soudních řízeních, nebo databáze infoJednání, kde lze vyhledat, v jakých věcech bude soud v nejbližší době jednat. Stejně snadno se lze dostat i k údajům v obchodním rejstříku, databázi úpadců podle někdejšího konkursního zákona či k informacím insolvenčního rejstříku. Občanům jistě přijde vhod možnost doručit soudu jakékoliv podání prostřednictvím aplikace ePodatelna. Užitečný je rovněž projekt jednotné úřední desky, nazvaný jednoduše infoDeska. Nyní probíhá jeho zkušební provoz, během kterého soudy publikují na internetu ta rozhodnutí, která musejí být ze zákona v papírové podobě vyvěšena na stávajících úředních deskách v soudních budovách.

Ministerstvo spravedlnosti se snaží o maximální zapojení veřejnosti do otázek souvisejících s justicí, proto zřídilo i další užitečné stránky. Ze zmíněného portálu justice.cz se tak lze přímo dostat na nové stránky věnované reformě soudnictví a odtud třeba k informacím o plánovaném občanskému zákoníku či o změnách trestního nebo úpadkového práva.

Všechny tyto novinky je třeba vnímat jako usnadnění komunikace mezi občany a soudy. V žádném případě nemohou být na újmu snadného přístupu k justici. Stále mají občané na výběr: buď si udělat procházku a navštívit soud osobně, anebo spoustu záležitostí obstarat prostřednictvím internetu. Volba je jen na nich.

Michal Strnad, mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové