„V naší společnosti je velmi vysoká míra tolerance alkoholu. Takže rodiče s podezřením na užívání alkoholu u svých dětí se na nás téměř neobracejí. Někdy se mimoděk zmíní, že jejich dítě pije, ale zpravidla to nepovažují za nějak závažný problém. Pokud vím, u dětí v posledních letech narůstá míra intoxikace. To znamená, že zachycené děti mají vyšší promile alkoholu než například v devadesátých letech. Přitom závislost u dítěte může vzniknout i během pár týdnů,“ říká Petr Pražák, psycholog a vedoucí chrudimského Střediska výchovné péče pro děti a mládež Archa.

Proč mé dítě začalo pít alkohol, kouřit či experimentovat s drogami? Za častý důvod je považován vliv party, které se náš syn či dcera chytli.
„Ale ta parta je důvodem druhotným. Primární důvody jsou neuspokojené potřeby dítěte v rodině, citová deprivace, tedy nedostatek lásky od rodičů, jejich zájmu, vřelosti a podobně. Pokud rodiče neprojeví pochopení a neakceptují své dítě, není mnoho šancí na zlepšení situace,“ dodává Petr Pražák.

(mš)