Zaměstnance překvapil obsah schránky u hlavní pošty. Mezi listovními zásilkami objevili žlutý prášek. Nález nahlásili před půl devátou ráno policistům.
Podezřelé dopisy zajistili v 8.20 hodin hasiči v budově pošty na Smetanově náměstí. Několik z nich bylo zasaženo žlutým práškem, který neznámý člověk nasypal do venkovní schránky poštovního úřadu. Hasiči v ochranných přetlakových oblecích obálky uložili do neprodyšného obalu a schránku očistili dezinfekcí. Místo nálezu ohradili páskou.

Odebraný vzorek prášku a obálky budou převezeny do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Příbrami – Kamenné, kde odborníci provedou analýzu podezřelé látky. Kriminalisté čekají na výsledky rozboru.

Tisková zpráva HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy
Podezřelé obálky zajistili dnes, 15. prosince v 8.20 hodin, hasiči z Litomyšle, a to na poště na Smetanově náměstí v Litomyšli. Několik obálek bylo zasaženo žlutým práškem. Hasiči v ochranných protichemických přetlakových oblecích obálky umístili do neprodyšného obalu. Žlutý prášek se nacházel ve venkovní poštovní schránce na České poště. Hasiči místo ohradili páskou, odebrali vzorek a schránku očistili dezinfekcí. Do kontaktu s látkou přišly pracovnice pošty. Odebraný vzorek a obálky budou převezeny do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Příbrami – Kamenné k provedení analýzy žlutého prášku.