S tím se ale neznámý vandal nespokojil. Přesunul se do honitby MS Slatiňany, kde v blízkosti letiště v úseku „Rybníky“ rozřezal myslivecký posed.

„K případu byla přivolána policie ČR, která na obou místech zajistila množství důkazů. Jelikož účetní hodnota obou zařízení se pohybuje řádově v desetitisících korun, budou v případě dopadení pachatele obě myslivecké společnosti požadovat plnou úhradu škody. Poškozená zařízení používají myslivci k odlovu přemnožené zvěře černé a srnčí, čímž plní své závazky k vlastníkům pozemků, kteří na nich zemědělsky hospodaří,“ uvádí Michal Vrbovský, jednatel MS Stolany. „Při zjištění škod napáchaných zvěří na plodinách nárokují vlastníci pozemků finanční požadavky na jednotlivých mysliveckých společnostech, jejichž členové je hradí z vlastních finančních prostředků 'rukou nerozdílnou',“ dodává Vrbovský.

Za vandalismem může podle něj stát někdo ze samozvaných „ochránců přírody“. „Někteří z nich na nás pohlížejí jako na vrahy, kteří se baví střelbou zvěře,“ podotýká myslivec. Jiné vysvětlení nenachází, myslivci jinak nejsou s nikým ve sporu třeba o náhradu škody.

Policejní mluvčí Věra Hamáčková k události říká: „Kazatelnu si myslivci pořídili před několika lety za 30 tisíc korun, snad se ji ještě podaří opravit. Celková škoda tak činí tři tisíce. Vandalové ničí vše, co jim přijde pod ruku. Teď to byly myslivecké posedy. Vzniklá škoda sice není vysoká, ale takovéto poškozování či ničení práce jiných budí oprávněné rozhořčení.“

Policie případ šetří jako přestupek proti majetku. S vandalismem se podle Hamáčkové potýká každá vesnice či město. „Škody sice nebývají vysoké, celkově ale dosahují značných částek,“ uzavírá policejní mluvčí.