„Městským strážníkům bylo oznámeno, že v sídlišti U Bažantnice se pohybuje před domem téměř nahé dítě. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelkou, kdy zjistila, že po domě a před ním se pohybuje asi tříleté dítě, které nemělo na sobě nic kromě trička a klíčů od bytu na krku. Hošíček strážníkům ukázal, kde bydlí se svou matkou. Byt byl ale uzavřen, zámek rozlomený. Na bouchání hlídky matka dítěte nereagovala. Až po několika pokusech strážníkům otevřela žena, která byla hošíčkem označena jako jeho matka. Ta byla evidentně v podnapilém stavu. Dechová zkouška prokázala 3,65 promile alkoholu v dechu,“ uvedl operační městské policie.

Záležitost si okamžitě převzala sociálka. „Jelikož se jednalo o několikátý případ zanedbání péče o dítě, bude ženě hošíček pravděpodobně odebrán,“ dodal operační městské policie.