Výzkumníci zjišťovali zejména jaké drogy – jakými způsoby se v Hlinsku užívají a jak je tento jev rozšířen mezi mladými lidmi. Zkoumali, které jevy spojené s užíváním drog můžou nést nebezpečí jak pro uživatele samotné, tak pro jejích okolí. Součástí závěrečné zprávy je i návrh intervencí a opatření.

„V Hlinsku jako všude jinde jsou drogy přítomné a jistě ve větší či menší míře ovlivňují život naší obce a jejích obyvatel, proto bychom rádi s touto problematikou pracovali na základě kvalitních a ověřených informací,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko Martin Vtípil, „Proto jsme se obrátili na organizaci Laxus, která ve východních Čechách pracuje s problematikou závislostí již více než dvacet let.“