Tři podnapilí mladíci odmítali ipřes pokročilou hodinu zaplatit útratu, a tak je muž napomenul. Za to se dočkal agresivní reakce ze strany jedenatřicetiletého útočníka, který mu dal rány pěstí do obličeje. Když se rvačka zklidnila, napadený muž odešel na toaletu, aby se umyl. „Vrátil se zpátky a po chvíli byl mrtev,“ řekl Deníku zdrcený syn zesnulého, který byl vsobotu vkosteleckém hostinci se svým svědectvím kdispozici policejním vyšetřovatelům.

Na místo byla okamžitě přivolána sanita zdravotní záchranné služby, ale lékaři a jeho týmu se už nepodařilo muže vrátit do života. „Tento čin se prozatím šetří jako ublížení na zdraví znedbalosti, nikoliv jako vražda. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva,“ uvádí policejní mluvčí Věra Hamáčková.

Otom, proč sedmašedesátiletý muž zemřel, se nyní vKostelci uHeřmanova Městce vedou dohady. Nabízejí se dvě varianty: vnitřní zranění nebo srdeční selhání znervového vypětí. Přestože kčinu došlo už opůl druhé ráno, zpráva otragédii se nesla malou vesnicí jen velmi pomalu. Spousta lidí ještě dopoledne osmrti souseda vůbec nevěděla, a to včetně dvou zastupitelů.

Starosta obce Lubomír Jankovský vpodvečer vrozhovoru pro Deník uvedl, že se kpolitováníhodné události nemůže vyjádřit. „Nemám žádné konkrétní informace,“ namítl.

Vletošním roce jde oprvní úmrtí způsobené násilným činem. Vtomto směru byl poklidný iloňský rok, kdy nedošlo na Chrudimsku kžádné vraždě. „Vsoučasné době zpracováváme statistiku,“ říká tisková policejní mluvčí Věra Hamáčková. Policisté budou mít bližší informace ksobotní tragédii vKostelci uHeřmanova Městce už vpondělí, kdy budou známy výsledky nařízené soudnípitvy.