Muž jako svědek v říjnu 2008 při hlavním líčení konaném u Okresního soudu v Chrudimi po řádném poučení vědomě uvedl nepravdu o okolnostech, které mají podstatný význam pro rozhodnutí.

Lživě vypovídal nepravdu a uváděl, že byl osobně přítomen u soudně projednávané události.

Podle vyjádření společnosti, kde obviněný muž pracuje, byl však jejich zaměstnanec v inkriminovanou dobu v prostorách společnosti a proto nemohl být, jak uvádí on, události přítomen.

Za tento trestný čin hrozí u soudu obviněnému trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitý trest.