Tím vznikla souvislá holina o výměře větší než jeden hektar. Svým jednáním porušil Zákon o lesích.

Policie ve Skutči zahájila úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození lesa.

Zároveň byla věc odevzdána České inspekci životního prostřední do Hradce Králové pro podezření z přestupků na úseku ochrany životního prostředí.