Policie v současné době šetří případ ohrožování výchovy dítěte.

Dopustila se ho čtyřicetiletá matka, která umožnila vést svým dětem zahálčivý život. Bez vážných důvodů je neposílala do školy, a tak má syn přes 150 neomluvených hodin a dcera dokonce 200 neomluvených hodin za první pololetí školního roku.

Nezodpovědné matce za její chování hrozí odnětí svobody až na dva roky.