Kauza mikulovického jezírka údajně nelegálně zavezeného odpadky se táhne už více než čtyři roky.

Okresní soud v Pardubicích, který podnikatele Luďka Zahradníka už jednou shledal vinným, ho tento týden zprostil obžaloby. Proti tomu se hned ohradilo občanské sdružení Arnika, které v této kauze poskytovalo právní pomoc obyvatelům Mikulovic.
„V původním rozhodnutí jsem vycházel z jiného znaleckého posudku. Přitom stanovení výměry biotopu chráněných živočichů bylo zásadní, protože, aby se jednalo o trestný čin, musela by být zničena plocha větší než pět hektarů,“ konstatoval soudce Jan Šlosar. Soudní znalec Mojmír Vlašín však stanovil minimální hranice biotopu na 2,5 hektaru.

Na to členové sdružení Arnika namítají, že je potřeba brát v úvahu mnohem větší plochu, jelikož uvedená výměra představuje pouze vodní plochu. Vedle vodní hladiny se podle nich výměra měla vztahovat též na plochy zimovišť obojživelníků nezbýtné pro jejich přežití.
„Chráněné druhy obojživelníků zmizely podle nás z plochy nejméně osmi hektarů. A Luděk Zahradník si musel být vědom, že potřebuje kromě pracovního povolení i pravomocnou výjimku od orgánů ochrany přírody, na jejíž pravomocné vydání se mu ale nejspíš čekat nechtělo,“ uvedla mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.

To, že Luděk Zahradník postupoval při stavbě skládky podle stavebního povolení, však podle státní zástupkyně nehraje roli. Protože aby mohl zasahovat do prostředí ohrožených živočichů, musí mít udělenou výjimku ministerstva životního prostředí.
Luděk Zahradník o tuto výjimku žádal už v roce 1999, ale ministerstvo mu ji udělilo teprve v loňském roce.
Státní zástupkyně si ponechala osmidenní lhůtu na odvolání.

(teh, dub)