V období od konce minulého roku do současné doby mladík uzavíral na Chrudimsku i v Pardubicích smlouvy o půjčkách finančních prostředků od různých bankovních i nebankovních společností. K uzavírání smluv také využíval webové portály a jejich on-line formuláře. Celkem se jedná o čtyři desítky případů.

Tohle vše samozřejmě není trestné, pokud v žádostech uvádíte pravdivé údaje. Obviněný mladík však úmyslně zatajoval své závazky z předchozích půjček, čímž získával finanční prospěch, na který by jinak neměl nárok. Peníze používal jak k úhradě předešlých dluhů, tak i pro svoji potřebu. Celková škoda poškozeným společnostem činí přes půl milionu korun.

Za své jednání může být v případě prokázání viny potrestán až osmiletým odnětím svobody.

(tz)