Hlídka pak kontrolou na místě zjistila, že dvacetiletý Chrudimák tu umožnil mladistvým kamarádům požití jeho alkoholu, čímž se dopustil přestupkového jednání. Tomuto mladíkovi pak byla na místě uložena bloková pokuta a skupinka odešla.