Ležely volně odhozené v trávě, snadno dostupné komukoliv. Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka. Po ohledání nálezu zjistila, že se jedná o inzulinová pera. Jejich obsah ale nebyl znám.

Strážníci potenciálně nebezpečný nález – kromě toho, že obsah stříkaček není znám, se kdokoliv mohl poranit o volně ležící injekce – umístili do přenosného kontejneru a odvezli na stanici.