Následně vlezl dovnitř a vyrazil dveře od dámské šatny. Zde zohýbal dveře šatních skříněk, ale nic neukradl. Dále se pokusil vypáčit dveře stavební buňky za výrobní halou. Ani tady ale neuspěl. Zůstala po něm škoda 1100 Kč.