Šetřením bylo zjištěno, že začátkem července pravděpodobně pozměnil listinu ověřených podpisů, vydanou dne 2. 7. 2008 notářskou tajemnicí v Chrudimi.

Jednalo se o převod nemovitostí, kde byly notářsky ověřeny podpisy tří účastníků smlouvy, přičemž pachatel na původní listinu doplnil čtvrtého účastníka. Padělek poté předložil na Katastrální úřad Pardubického kraje - katastrální pracoviště Chrudim.

Trestní zákon pamatuje na takový skutek trestem odnětí svobody až na dvě léta.