Přesvědčili se o tom i hlinečtí strážníci, kteří se právě na dodržování nejvyšší povolené rychlosti zaměřili v tomto měsíci během celotýdenní akce. Při další akci se zase cílem jejich zájmu stalo podávání alkoholu mladistvým. „Městská policie Hlinsko se již delší dobu systematicky zaměřuje právě na bezpečnost v dopravě a kontrolu podávání alkoholu mladistvým,“ uvedl místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Na „řidiče – závodníky“ si strážníci ve dnech 16. až 20. června počíhali v hlineckých ulicích Havlíčkova a Resslova a také v Srní, Chlumu a v obcích Trhová Kamenice, Rváčov a Jeníkov. Právě v těchto lokalitách dochází kvůli nedodržování rychlosti nejčastěji k dopravním nehodám. Měření probíhalo za pomoci radaru, který Hlineckým zapůjčila Městská policie Chrudim. „Rychlostní závody“ nakonec vyhrálo vozidlo, které jelo přes Chlum rychlostí 94 kilometrů v hodině. Kromě tohoto výtečníka odhalili strážníci ještě 85 dalších. Na pokutách bylo za tyto přestupky vybráno 90 500 Kč.

Kontrola podávání alkoholu maldistvým proběhla minulý týden v pátek. Na této akci se vedle Městské policie Hlinsko podílela také Obvodní oddělení Policie ČR v Hlinsku a Oddělení sociálně právní ochrany dětí při zdejším městském úřadu. Strážníci se zaměřili na dvě restaurační zařízení nacházející se Hlinsku a kontrole neunikla ani mládež pohybující se v okolí těchto zařízení. Nakonec se podařilo odhalit 13 případů, kdy byl mladistvým podán alkohol.

V noci z pátku na sobotu se také strážníkům Městské policie Hlinsko podařilo zajistit dva mladistvé, kteří v Komenského ulici vyndali vrchní část kanálu. Kromě toho dopadli i skupinku čtyř výtržníků, kteří ničili dřevěný plot u jednoho z domů v památkové rezervaci Betlém. V obou případech se jednalo o mladé lidi ve věku od 17 do 20 let. „S ohledem na blížící se prázdninové období, bude v těchto kontrolně bezpečnostních akcích naše městská policie zcela jistě pokračovat,“ je si jistý hlinecký místostarosta Pavel Šotola.