Po středočeské Kmetiněvsi, jejíž obyvatele vyburcovalo propuštění v době činu 13letého vraha zdejší stejně staré dívky, zažívá podobné roztrpčení Olešnice u Kostelce nad Orlicí.

Tři z pěti mladistvých vrahů, kteří v srpnu 2004 kvůli dvěma tisícovkám ubodali nůžkami jedenaosmdesátiletou důchodkyni v Olešnici, jsou na svobodě. Stejně jako kmetiněvský vrah dosáhli 18 let věku a byli propuštěni z diagnostických ústavů.

„Jsme z toho nešťastní. Teď se všichni tváří, že se nic nestalo. Lidé mají strach, že se něco podobného může kdykoliv zopakovat,“ řekl starosta Olešnice Jiří Moravec.

Nejhorší ze všeho je, že vraždící děti mají ze zákona čistý trestní resjtřík. Jejich krvavá minulost je prostě smazána a nikdo se o ní nemusí dozvědět.

Pěti ze šesti chlapců, kteří 81letou Janu Otčenáškovou v Olešnici přepadli, bylo mezi 11 a 14 lety. Ve výchovných ústavech zůstávají pod ochrannou výchovou už jen dva nejmladší.

Iniciátor přepadení, který děti navedl a přivezl na místo činu, tehdy 34letý Vladimír Giňa, sedí ve vězení s trestem 14 let. Jeho mladistvý syn pak na sedm let. Ostatní vraždící děti pocházely převážně z Kostelce nad Orlicí, některé byly v době vraždy na útěku z tamního výchovného ústavu.

„Měli jsme ji zabít“

„Giňa starší nám řekl, že kdyby se ta paní bránila, tak ji máme zabít tím, co budeme mít po ruce,“ vypovědělo po činu jedno z dětí. Skupina chlapců bezbrannou ženu napadla brutálním a trýznivým způsobem. Kopali ji, bili ji paličkou na maso do hlavy a bodali ji nůžkami do hrudníku a krku. Z jejího domku si odnesli asi 2000 korun, které předali Giňovi.

Podle řady psychologů u nich skutečně hrozí riziko recidivy. Jednou zjistili, že zabít není až takový problém, mohli by to proto zkusit znovu. Ostatně, jeden z nich to zkusil už v detenčním ústavu v Boleticích u Děčína, kam byl umístěn. Rok po vraždě už plánoval, jak strunou z kytary uškrtí zdejšího vychovatele.

Starosta Olešnice už podpořil tzv. Kmetiněvskou výzvu, která žádá snížení věku trestní odpovědnosti a podepsalo ji bezmála půl milionu lidí.

Podle řady expertů není snížení věkové hranice odpovědnosti nutné. Ta byla nedávno po předcházejícím krátkodobém snížení na 14 let vrácena na patnáctiletou hranici. V Evropě je hranice trestní odpovědnosti různá. V Belgii a Lucembursku je v 18 letech, ve Skotsku v osmi letech, v Anglii v deseti letech, v Irsku a Nizozemsku ve 12 letech, ve Francii, Polsku a Řecku ve 13 letech. Hranice 14 let platí v Německu, Rakousku či Slovensku. V Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku je v 15 letech.

Co si o propuštění dětských vrahů myslíte vy? Diskutujte.


Nejotřesnější zločiny …náctiletých v posledních letech

31. března 1999 - V Rakousku byli zatčeni čtrnáctiletá Češka a její šestnáctiletý krajan, kteří údajně den předtím v německém pohraničním městě Lindau zavraždili šedesátiletou ženu. Podle tamní policie oběť rdousili a poté ubodali nožem kvůli penězům.

1. ledna 2004
- Mezi Kmetiněvsí a Hospozínem nedaleko Velvar byla zavražděna třináctiletá dívka. Nalezena byla u potoka nedaleko silnice mezi poli. K činu se po devíti měsících přiznal tehdy třináctiletý spolužák zavražděné, kterého usvědčily výsledky testů DNA. Letos v lednu mu skončila ochranná léčba ve výchovném ústavu.

1. března 2004 -
Sedmnáctiletý učeň ve Svitavách ubodal před zraky celé třídy při vyučování šedesátiletého učitele. Nůž do něj při útoku zezadu vrazil osmnáctkrát, mimo jiné do hlavy a krku. Dostal devět let vězení, s odvoláním neuspěl. „Kluka, co to udělal, jsme znali, nikdy se agresivně neprojevoval, neměl se zemřelým učitelem ani žádné neshody. Proč se takto zachoval, si opravdu nedovedu vysvětlit.,“ řekl jeden ze spolužáků. Kantor měl všeobecný respekt a autoritu.

12. srpna 2004
- Šest chlapců od 11 do 18 let se spolu se 34letým otcem dvou útočníků podílelo na vraždě jednaosmdesátileté ženy z Olešnice u Čestic na Rychnovsku. Násilníci se přiznali, že šli do domu oběti pro peníze. Ženu ubodali nůžkami. Některým nezletilým chlapcům byla soudem nařízena ochranná výchova.

25. října 2004
- Nedaleko kulturního domu v Hanušovicích na Šumpersku bylo nalezeno tělo třináctiletého chlapce s bodnými ranami a podřezaným krkem. K vraždě se přiznal jeho čtrnáctiletý spolužák. Policisté ho zadrželi ještě v den vraždy. Měl u sebe i vražednou zbraň. Byl umístěn do psychiatrické léčebny.

13. března 2006
– Starostku Liberka na Rychnovsku zavraždil její vlastní šestnáctiletý syn. Dostal devět let ve vězení pro mladistvé. Vrah svou matku nejdříve polil benzinem a zapálil. Když žena vyběhla z domu ven, ubil ji sekerou. „Nešlo o jednání zkratkovité nebo v afektu. Způsob vraždy svědčí o tom, že šlo o promyšlený čin obžalovaného,“ řekl soud. Podle psychologů je málo odolný proti stresu. „Máma s ním chodila k psychiatrovi, jinak to byl normální kluk,“ tvrdil soused Antonín Michálek. „Není to dávno, co mi starostka volala, že má něco s brzdami u vozu. Když jsem jí to šel opravit, stál jsem u auta a přemýšlel, kde by mohla být chyba. Najednou tam přišel mladík a ukázal na levé přední kolo. Když jsem ho pak rozdělal, našel jsem zde přecvaknutou trubičku u brzd. Teprve teď? si dávám dohromady, jak je možné, že tenkrát věděl bez zaváhání, kde je závada,“ řekl nám krátce po tragické události jeden občan Liberka.


Kmetiněvská výzva

Na základě velmi brutálního trestního činu, který byl v naší obci spáchán před 6 lety – brutální vražda 13 leté dívky, již spáchal její stejně starý spolužák – a na podkladě všech následných skutečností, které po tomto činu nastaly a vešly ve známost se obracím jménem občanů naší obce Kmetiněves na širokou veřejnost, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní činitele s výzvou k otevření nové veřejnoprávní diskuse, na jejímž konci by mělo být přijetí zákona o snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti při spáchání obdobných brutálních trestných a promyšlených trestních činů jakými je vražda.

Především navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vést k široké a věcné diskusi celou naší společností.

Není možné, aby pachatelé takovýchto trestných činů byli pouze ,, jakoby pokáráni,dáni do jakéhokoliv výchovného ústavu, kde mají dokonce za dobré chování povoleno téměř vše - vycházkami počínaje a sledováním televize konče,,.

Není současný právní řád příliš nakloněn těmto pachatelům?

Není pochybnosti o tom, že současná generace dětí dospívá daleko dříve než tomu bylo v minulosti. Rovněž tak po fyzické stránce je dnešní mládež daleko dříve vyspělejší. Pokud by tedy novou úpravou trestního řádu o dolní hranici trestní odpovědnosti mládeže došlo k jejímu snížení, mohla by být jejich trestná činnost řešena podstatně širší škálou nápravných opatření.

Myslím si, že při posuzování minimální věkové hranice trestní odpovědnosti je nezbytně nutné si uvědomit, že nezáleží ani tak na konkrétním počátku trestní odpovědnosti mládeže, ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu delikventního jednání dospívajícího jedince.


Nejenom já, ale i většina našich spoluobčanů je hluboce přesvědčena, že čím dříve tito mladiství zjistí, že jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude pro nás, ale i pro tu mládež především.

Otázka tedy zní, je současná právní úprava postačující k trestání takovýchto brutálních trestních činů končících vraždou? Umožňuje tato právní úprava dětem mladším 15 let, které se dopustí takovýchto činů uložit taková opatření, která by byla odpovídající a dostačující reakcí na jejich delikventní jednání ?

Naše společná odpověď zní : ,, nikoliv,současný právní řád doslova nahrává těmto pachatelům a proto je třeba tento zákon co nejrychleji změnit. Myslíme si, že dnešní mládež je natolik vyspělá, že by měla rozpoznat co se smí a co ne, co je trestné a co nikoliv a co působí bolest a co ne.


Už jen představa, že takhle vážně narušený a nemocný člověk se může zcela volně, bez jakéhokoliv záznamu v rejstříku trestů, pohybovat mezi širokou veřejností je burcujícím mementem dnešní doby a celé naší společnosti.

Proto se my všichni občané středočeské Kmetiněvsi obracíme na všechny naše občany, zákonodárce, ústavní činitele a všechny ty které nenechavá tento zločin lhostejnými s žádostí o podporu naší výzvy, která by zahájila hlubší a věcnou diskuzi na všech úrovních mezi občany naší republiky o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů, především končících vraždou.

Luděk Kvapil, starosta obce Kmetiněves