„Ve večerních hodinách zkontrolovali celkem pět restauračních zařízení (dvě hospody, dvě restaurace a jeden bar). Výsledky? Pro nás velmi pozitivní. Nikde nebylo zjištěno žádného protiprávního jednání, rovněž nikdo z kontrolovaných osob mladších osmnácti let nebyl pod vlivem alkoholu.

Samozřejmě, že tyto akce budeme opakovat a to na celém území Chrudimska. Naším přáním je, aby každé opatření dopadlo stejně pozitivně, jako zmiňované. Na druhou stranu buďme realisté a tak každý, kdo se dopustí v tomto směru protiprávního jednání, bude náležitě potrestán," dodal mluvčí Policie ČR Jiří Tesař. (lv)