Strážníci ho podrobili dechové zkoušce, která ukázala 3,5 promile alkoholu. Následoval převoz do nemocnice, kde lékař rozhodl o umístění muže do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Kvůli vzrůstající agresivitě byli strážníci nuceni použít služební pouta.