Vše nasvědčovalo tomu, že se včely otrávily chemickým postřikem zdejších polí. To se ale nepotvrdilo, přesný zdroj otravy se však také nepodařilo zjistit.

„Včelstva velmi pravděpodobně uhynula v důsledku toxikologické příčiny, ale účinnou látku použitého přípravu se nepodařilo prokázat. Stejně tak se nepodařilo prokázat příčinnou souvislost mezi úhyny včelstev a prokázanou aplikací přípravků na ochranu rostlin,“ uvedl Radek Axmann z pardubické krajské veterinární správy.

Podotkl přitom, že otrava byla zřejmá na první pohled. Mohlo jít o neznámou nebo nepovolenou látku, použitou například nějakým zahrádkářem. Báchorovi tak zbyly oči pro pláč.

Veterináři analyzovali dva vzorky uhynulých včel ze dvou stanovišť a čtyři vzorky porostu v okolí.

„V jednom vzorku včel byl sice prokázán insekticid thiacloprid, ale ve velmi nízkých koncentracích a ve vzorcích porostu byly prokázány fungicidy v souladu se zajištěnými záznamy o ošetření porostů. Všechny tyto zjištěné látky jsou obsahem přípravků na ochranu rostlin, které jsou hodnoceny jako pro včely relativně neškodné neboli nevyžadující klasifikaci z hlediska ochrany včel,“ podotkl Axmann.

Jak dodal, není to první případ, kdy se nepodařilo zjistit původ a viníka otravy. „Stává se to,“ uzavřel Axmann.

Včelař Báchor se tak odškodnění nejspíš nedočká, původ otravy je neznámý. „To je už takto potřetí,“ reagoval nespokojeně Báchor.

Není přitom zdaleka jediným včelařem, kterého postihla podobná pohroma. Otravy včel v Česku jsou časté, jen někdy se však podaří prokázat viníkovi konkrétní odpovědnost.