Takřka před 140 lety začal italský psychiatr Cesare Lombroso se systematickým studiem tělesných a duševních vlastností zločinců. Od té doby se psychologie i psychiatrie dále snaží pochopit vnitřní duševní mechanismy kriminálního jednání a zvážit šance na nápravu pachatelů. Některým ze zločinců pak bohužel také poskytují nebezpečnou iluzi beztrestnosti.

Smetištěm pod střechou – tak bylo možné nazvat usedlost na kraji jisté vesnice u Přelouče, do níž vstoupili policisté jednoho rána na začátku dubna roku devadesátého druhého. Již samo příznačné prostředí výmluvně vypovídalo o tom, že je stavení obýváno samotářským podivínem.

Chodba i místnost domu byly doslova „zastlány“ papíry, hadry, plechovkami, láhvemi, zbytky jídel, nářadím a dalšími rozličnými věcmi a odpadem. Procházet se dalo jen úzkými uličkami mezi nakupenou veteší, která byla pokryta silnou vrstvou a obetkána hustými sítěmi pavučin. V místnosti připomínající kuchyni seděl na židli starý muž – majitel usedlosti. Nohy měl natažené před sebe, hlavu zvrácenou dozadu a paže spuštěné podél těla. V ruce svíral držadlo konvice na čaj. Na stole ležela plata s tabletami léku. Stařec nejevil známky života.

Rány na čele a zaschlá krev na mužově tváři dokazovaly, že nezemřel přirozenou smrtí. Krevní stopy v místnosti i na chodbě a postel se silně zakrvácenými lůžkovinami dovolovaly zmapovat nešťastníka těsně před násilným koncem. Další biologické stopy vypovídaly, že ubožák prožil intenzivní afekt ochromující hrůzy.

Kriminalisté nalezli silný provaz znečištěný krví. Stopy páčení na skříni a kredenci svědčily o tom, že zde někdo cizí něco hledal.

Lékař, který provedl ohledání mrtvého těla, určil dobu exitu na večer předešlého dne. Soudní pitva potvrdila, že starcova zranění nemohla být následkem prostého pádu, ale byla způsobena silnými údery nějakým nástrojem. Přesto žádné z nich nebylo smrtelné. Muž však vykrvácel. Vše nasvědčovalo tomu, že se majitel stavení stal obětí loupežné vraždy.

O starci bylo známo, že byl velmi nedůvěřivý. Stále u sebe nosil svazek klíčů, jimiž všechny prostory domku zamykal. Už několik let do stavení nikoho nepouštěl.

Kriminalisté však nalezli zámek vchodových dveří odemčený a neporušený. Musel tedy svému vrahovi či vrahům otevřít.   (dokončení příště)