Celkem 218 podvodů
Celkem bylo zjištěno 218 podvodů. Vůbec nejvyšší částka vyplaceného pojistného plnění byla 360 tisíc korun. Většinou šlo o „léčbu" pohmožděnin a podvrtnutí. Spříznění pacienti byli zcela zbytečně posíláni na magnetickou rezonanci, rentgenová vyšetření a podobně. Ruku v ruce s tím byla kumpány – lékaři hrubě zkreslována zdravotní dokumentace. „Jde o největší případ v historii nejen naší pojišťovny, ale v životním pojištění vůbec," řekla mluvčí Pojišťovny České spořitelny Jana Jirásková.

Chapadla chobotnice sahají až do severních Čech a Prahy, na podvodech se podíleli jak pojišťovací agenti, tak lékaři a rehabilitační pracovníci. Soukromým pojišťovnám vznikla neoprávněně vyplaceným pojistným plněním škoda 38 milionů korun, nepočítaje v to ztráty vzniklé úhradami z veřejného zdravotního pojištění na zbytečné úkony, například screening magnetickou rezonancí nebo rentgen. Na snímku je jedna z domovních prohlídek.

Složitý organizovaný podvod začínal u pojišťovacích agentů. Ti po domluvě uzavírali s klienty smlouvy na úrazové pojištění na vysoké částky a pojistné sami platili. S pomocí osmi lékařů a dvou rehabilitačních pracovnic úrazy fingovali nebo zveličovali a uměle prodlužovali léčení.

„Šlo o specialisty, ortopedy, chirurgy, lékaře z traumatologie. Minimálně ve svém okolí byli renomovanými odborníky. Rozhodně to nebyli lidé, kteří by byli v sociální nouzi. Šlo o špičky v oboru," řekl David Kakrda z pardubické kriminálky.

Za podvody hrozí obviněným pět až deset let vězení. Na podezřelé machinace upozornila policii v roce 2013 pardubická centrála Pojišťovny České spořitelny. Škoda vznikla i dalším pěti pojišťovnám.

Neuvěřitelnou mafii podvodníků ve zdravotním pojištění rozkryla pardubická krajská policie. Síť je tak rozsáhlá, že dějiny české kriminalistiky neznají v úrazovém nebo životním pojištění větší. Je do ní zapleteno nejméně osm lékařů, několik rehabilitačních pracovníků, zprostředkovatelů pojištění a samozřejmě „pěšáků", kterým byla pojistná plnění za buď zcela smyšlené, nebo aspoň pořádně nafouknuté zákroky vyplácena. Celková škoda pojišťoven dosáhla 38 milionů a to v ní nejsou započteny ztráty z veřejného zdravotního pojištění.


Celkem policie obvinila 20 lidí z pěti krajů – vedle Pardubického v Libereckém, Ústeckém, Středočeském a v Praze. Kauzu vyšetřovali právě pardubičtí policisté kvůli tomu, že zde má sídlo Pojišťovna České spořitelny, která byla největší obětí podvodů a která podala trestní oznámení na policii na podzim roku 2013.

Šest obviněných je ve vazbě, dalších 14 je stíháno na svobodě. Není vyloučeno, že časem přibudou další obvinění. Všichni jsou ve věku od 36 do 79 let. Skupina měla i takzvané vodiče, kteří pojištěné provázeli celým procesem vyřizování pojistných událostí či je za ně vyřizovali.

Promyšlený systém

„Předem vytipovaný pojistník prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele uzavřel s pojišťovnou úrazové pojištění na vysoké denní odškodnění. To za něho zpravidla hlavní podezřelí hradili a nedlouho po uzavření smlouvy byly u pojišťovny uplatněny pojistné události – úrazy. Hlášení pojistných událostí předcházely tři způsoby 'vzniku úrazu'. Za prvé to byly úrazy zcela vymyšlené, které se nikdy nestaly. Druhým způsobem bylo oznámení starých neléčených zranění. A třetím pak skutečné úrazy, ovšem s účelově prodlužovaným léčením a rehabilitací. Veškeré úrazy byly 'léčeny' spřízněnými lékaři, kteří je naopak ještě nadhodnotili jak z hlediska potřeby léčení, tak poskytnuté lékařské péče a úkonů," uvedl vyšetřovatel pardubických kriminalistů Michal Bohuš.

První podvody zkusili v roce 2010. Počínali si velmi opatrně a svou činnost rozprostřeli na široké území a více osob, aby se na nic nepřišlo. Jenže s jídlem rostla chuť. Spřízněnými doktory byly kapacity v oboru, šlo vždy o známé a uznávané lékaře velkých nemocnic nebo klinik.

Uznávaní lékaři

„Byli to specialisté, ortopedi, chirurgové, lékaři z traumatologie. Minimálně ve svém okolí byli renomovanými uznávanými odborníky. Rozhodně to nebyli lidé, kteří by byli v sociální nouzi či na konci profesní kariéry. Šlo o špičky v oboru," podotkl David Kakrda z pardubické kriminálky.

Jedním z nich je i ortoped chrudimské nemocnice a spolupracovník pardubického hokejového klubu, 43letý Zdeněk Koreček. Jiná jména nejsou známa, žádný jiný obviněný lékař ale není z Pardubického kraje. Za podvody hrozí obviněným pět až deset let vězení.

Na podezřelé pojistné události upozornila první Pojišťovna České spořitelny. Podle její mluvčí Jany Jiráskové v roce 2013 interní systém vyhodnotil některé smlouvy jako podezřelé. Opakovala se v nich totiž jména lékařů, čísla účtů i doporučené rehabilitace. Podvody kriminalisté objevili i u dalších pěti pojišťoven, mimo jiné Kooperativy, a jeden úraz byl uplatňován i u více pojišťoven.

Hlava v Liberci

„Máme systém, který sleduje podezřelé okolnosti a vyhodnocuje nebezpečí vzniku možného pojistného podvodu. Podvodníci však měli vše dokonale připravené a nezavdali nám pro podezírání mnoho důvodů. Proto i samotné odhalení rozvětvené organizované skupiny bylo složité," uvedl náměstek ředitele Pojišťovny České spořitelny František Mareš.

Z celkové škody 38 milionů korun pojišťovny vyplatily 28 milionů, zbylé případy skončily ve fázi pokusu o podvod. Policie zajistila kromě peněz nemovitosti, cenné papíry či auta v souhrnné hodnotě 36 milionů korun.

Podvody začaly v roce 2010. Hlavní obvinění, manželský pár, pochází z Liberce. „Za hlavního podezřelého v celé činnosti skupiny, která vykazuje znaky organizovanosti, považuje policejní komisař 60 letého muže z Liberecka," uvedla policejní mluvčí Jitka Vavřinová.

Policejní akce nesla od počátku pracovní název Medical, ten však nemá nic společného s názvy firem v Česku. Trestní spis má několik tisíc listů a při domovních prohlídkách a zatýkání bylo od března nasazeno neuvěřitelných 170 policistů.
Šestice hlavních obviněných byla rozmístěna po vazebních věznicích po celé republice.