Hlídka vyslechla svědky a následným šetřením se také dopracovala až k možnému pachateli. Ten však s přestupkem nesouhlasil, proto byla událost zadokumentována a následně bude postoupena k dořešení přestupkové komisi Městského úřadu v Chrudimi.

Téhož dne také strážníci prověřovali oznámení o skupince mužů, kteří na sebe v noci hrubě křičeli. Na místě však byl klid.