Vedení města Chrast přijalo dvě vyhlášky zakazující pití na veřejnosti a užívání dělob„O zavedení vyhlášek jsme se rozhodli na základě požadavků občanů," vysvětluje chrastecká starostka Martina Lacmanová a pokračuje:

„Zastupitelům jsem už asi před rokem předkládala návrhy těchto vyhlášek, ale jelikož jsme neměli žádnou represivní sílu, která by na jejich dodržování dohlédla, z návrhů sešlo. Od nového roku však na našem území operují pardubičtí strážníci, tak obě vyhlášky mohly být přijaty."

Na keře nesahat

Vyhláška o veřejném pořádku pokrývá rozsáhlou oblast lidské činnosti. Zakazuje například po městě odhazovat nebo odkládat odpady všeho druhu a provádět údržbu a mytí motorových i nemotorových vozidel. Nesmí se také vylepovat plakáty a letáky mimo místa k tomu určená, nebo například poškozovat či ničit veřejná zařízení nebo je přemísťovat. Bez souhlasu majitele nelze ani provádět svévolnou údržbu stromů a keřů v majetku města.

Noční klid začíná s úderem 22. hodiny a končí v šest hodiny ráno. Divadelní představení a promítání filmů pod širým nebem lze provádět až do půlnoci. Výjimku tvoří akce u příležitosti vítání Nového roku, které mají povoleno skončit až ve tři ráno.

S tím souvisí i velmi problematické používání zábavné pyrotechniky. Chrastecká mládež totiž s oblibou házela petardy nejenom po sobě navzájem, ale také po kolemjdoucích občanech a zvířatech.

Válečná zóna

„Několik občanů si přišlo stěžovat na městský úřad, že jim mládež hází petardy pod nohy. Jedna paní měla dokonce dělobuch v kapuci a před čtrnácti dny měla další obyvatelka petardu v nákupní tašce. Mládež okolí ní prošla a do tašky jí hodila petardu. Paní se šíleně lekla a výbuch pochopitelně poškodil i obsah zavazadla," zmiňuje starostka jen několik důvodů, proč nová vyhláška omezuje používání pyrotechniky jen na dva dny v roce, a to na Silvestra a oslavy pálení čarodějnic 30. dubna.

Pití jen v hospodě

Druhá vyhláška zakazuje používání alkoholických nápojů v celém prostoru chrasteckého náměstí i zámecké zahrady, na všech dětských hřištích a také v okruhu sta metrů od vchodů do místních škol a školek.

„V dotazníku na téma, co občany nejvíce trápí, nejčastěji uváděli, že se v Chrasti necítí bezpečně a vyjádřili se pro zákaz a dohled nad veřejným pořádkem," říká Martina Lacmanová.

Přestože je kompletní znění obou vyhlášek vyvěšeno na úředních deskách a výňatky vylepeny na všech výlepových plochách, stále se podle starostky najdou tací obyvatelé, kteří o nových pravidlech nemají ani tušení.

„Několikrát již strážnici ve městě hlídali, ale leden využijeme k tomu, abychom občany pouze informovali domluvou na místě a vyznačili tak mantinely. Od února se zdviženým prstem prstem upozorňuji, že už pojedeme na ostro," dodává Martina Lacmanová.

LUKÁŠ VANÍČEK