Podle hostů restaurace nebyla žena příliš upravená a již na první pohled nebudila mezi přítomnými velkou důvěru. Je tedy možné, že se svou snahou přiživit se na dobré věci nakonec neuspěla. Přesto nelze vyloučit, že se o povedenou „sbírku“ nepokusí zmíněná podvodnice nebo i někdo jiný znovu. Téměř všichni totiž vědí, že peníze pro hospic opravdu chybějí.

„Chtěla bych však veřejnost upozornit, že naše sdružení podobným způsobem peníze na vznik zařízení nevybírá. Máme jedinou zapečetěnou pokladničku, a sice přímo v hospicu. Přispět do ní může každý, kdo o to projeví zájem. My takovou pomoc potřebujeme a vítáme,“ doplňuje Blažková.

Sdružení Smíření se snaží získat prostředky i prostřednictvím telefonních DMS zpráv. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny rovněž na webových stránkách občanského sdružení Smíření.