Pachatel si byl přitom vědom skutečnosti, že obchodování s tímto plazem není povoleno, přesto však ještěrky druhu „Podarcis lilfordi“ nabízel.

Policie již zahájila příslušné úkony a muž je podezřelý ze spáchání trestného činu Neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Soud může za uvedené skutky uložit trest odnětí svobody až na tři roky.