„Společnosti byla uložena sankce ve formě peněžité pokuty ve výši deset tisíc korun,“ uvedl vedoucí chrudimského odboru dopravy Martin Klimek. „Oznámení o přestupku náš úřad obdržel 15. února 2010. Dne 10. února 2011 byl vydán příkaz o uložení sankce, který nabyl právní moci 2. března 2011,“ dodal.

Vozu detektivní agentury Renegade si už vloni povšimli chrudimští policisté. Protože barevné provedení vozu bylo při zběžném pohledu zaměnitelné s provedením policejních vozidel a tím v rozporu jak se zákonem o policii, tak se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.