Realizovány byly projekty „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a Národní dny bez úrazu.Ve spolupráci s dopravní službou byla realizována dopravní akce „Jezdíme s úsměvem“.

V červnu 2009 proběhla v Chrudimi na letišti preventivní akce „Bezpečné prázdniny“. Na akci se podílely všechny složky IZS okresu Chrudim.

Dále byl zajišťován celostátní projekt „Ajaxův zápisník“. Do tohoto projektu je zapojeno celkem deset základních škol z celého chrudimského okresu.

Novinkou roku 2009 je preventivní projekt „ALGIZ“. V překladu „ochrana“, ať již fyzická či psychická. Jedná se o kurzy sebeobrany určené především pro zaměstnance integrovaného záchranného systému. Chrudimští policisté provedli celkem sedm kurzů v nichž proškolili sto pracovníků státních institucí a neziskových organizací.

Do preventivně výchovné práce byli podle možností a podmínek zapojováni i další policisté z obvodních oddělení, dopravní služby, kynologie i služby kriminální policie. V průběhu roku byly na našem okrese prováděny besedy v mateřských školkách, základních školách, středních učilištích i školách, dětských táborech.

Dále také besedy se seniory a s dětmi v Chrudimské nemocnici. Celkem se uskutečnilo přes sedmdesát takovýchto besed či přednášek.

U všech besed, přednášek či preventivních akcích posluchači přijímají různé informace. Mají možnost přiučit i naučit se nové věci jim dosud neznámé, prohlubovat své vědomosti a při různých hrách rozvíjet i dovednosti (především u nejmladších posluchačů). Dále se snažíme aby sami řešili různé situace, které mohou nastat v běžném životě. Naším úkolem je připravit posluchače na řešení problémů v daných tématech. Na názorných příkladech z praxe ukazujeme co je špatné a co dobré. Chceme po posluchačích aby rozpoznali možné riziko nebezpečí a hlavně věděli jak předcházet těmto událostem. Dalším neméně významným úkolem je snaha připravit všechny věkové skupiny na nenadálé životní situace, kterým nelze předejít.

Velmi dobrá spolupráce na úseku prevence je s manažerkou prevence kriminality Městského úřadu Chrudim, koordinátorkou projektu Zdravé město a dalšími obecními nebo městskými úřady v okrese, které projevily o preventivní práci zájem. Samozřejmě nelze opomenout všechny instituce, kde byly preventivní besedy, přednášky či ukázky provedeny.

Díky všem. Musíme si uvědomit, že prevence, ať už v jakékoliv oblasti, je především u mládeže v dnešní době nepostradatelná.

por. Mgr. Tesař Jiří, tiskový mluvčí