Když na základě ověření uvedených údajů u uvedeného zaměstnavatele pracovnice akciové společnosti zjistila, že se toto nezakládá na pravdě, úvěr poskytnut nebyl.

A žadateli o úvěr nastaly problémy. Policisté zahájili trestní stíhání muže pro trestný čin úvěrový podvod ve stadiu pokusu.