Hlídka strážníků zde ve 13.40 hodin nalezla místního napadeného muže, který uvedl, že mezi ním a dalším mužem z Pardubic došlo k hádce kvůli přetíženému výtahu. Jeho sok proto do něj strčil a on rozbil rukou vchodové dveře. S oběma byl následně sepsán protokol, který bude předán k dořešení přestupkové komisi při MěÚ Chrudim.