To je dnes složeno z manažerky prevence kriminality, protidrogového koordinátora, kurátorů pro děti a mládež, kurátora pro sociálně nepřizpůsobivé a koordinátora Komunitního plánování sociálních služeb.

„Už složení oddělení napovídá, že se ve své práci setkáváme a řešíme všechny sociálněpatologické jevy, například šikanu, násilí, rasismus, problematiku závislosti na návykových látkách, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Od nenarozených dětí až po seniory. Už zde je zřejmá koordinace celého oddělení, které samozřejmě spolupracuje se všemi státními a nestátními organizacemi, kterých se problematika kriminality týká,“ sděluje Radka Pochobradská, manažerka prevence kriminality v Chrudimi.

Ne každé malé město si může dovolit pracovníka na prevenci. Manažer prevence úzce spolupracuje jak se státní, tak i městskou policií a společnými silami se snaží snižovat kriminalitu. „Je dobře, že ve městě funguje městská policie, neboť státní nemá takové kapacity, aby obsáhla vše, co se ve městě děje.

Samozřejmě by neškodilo, kdyby Policie ČR měla více lidí, kteří budou nasazeni v ulicích. Každopádně spolupráce jak s Policií ČR, tak i s Městskou Policií v Chrudimi je na dobré úrovni,“ uzavírá Radka Pochobradská.

(mš)