Oznamovatel si stěžoval, že pracovníci zmíněné organizace provádějí v jejich ulici čištění vozovky takovým způsobem, že odstřikující voda špiní na místě zaparkovaná vozidla. Stěžovatel dále tvrdil, že organizace předem neupozornila na prováděné čištění vozovky dopravním značením.

Přivolaná hlídka na místě po jednání s oznamovatelem i s odpovědným pracovníkem TS Chrudim zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Práce na čištění komunikace byly tedy zastaveny a zaměstnanec TS Chrudim slíbil, že další pokračování čistících prací bude pokračovat až po řádném označení dotčených úseků. Hlídkou pak byla pořízena fotodokumentace znečištěných vozidel a o výsledku šetření byl oznamovatel informován.