Přetížil vozidlo o více jak 4 tuny
CHRUDIMSKO – Váhy ukázaly celkovou hmotnost vozidla na 7 642 kg. 

Při provedení nízkorychlostního kontrolního vážení kolegové zjistili překročení maximální přípustné hmotnosti na obou osách o 4 142 kg po odečtu tolerance.

Řidiči vozidla policisté udělili na místě v příkazním řízení blokovou pokutou ve výši 15.000 Kč a zakázali mu další jízdu do doby přeložení nákladu na hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. Provozovatele vozidla oznámili kolegové pro podezření ze spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích příslušnému správnímu orgánu.